بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

درخشش تئاتر «فانوس» در نمايش مردمى جشنواره تئاتر «بچه هاى مسجد»

تاریخ ارسال : 1397/05/18

به گزارش روابط عمومى سپهر سوره هنر، دومين روز سيزدهمين جشنواره تئاتر مردمى «بچه هاى مسجد» با اجراى نمايش هاى «نافرجام» و «غربت قريب» در مسجد ولايت آغاز شد كه اين دو نمايش استقبال مخاطبان را در پى داشت. سميه حسينى از تماشاگران نمايش «نافرجام» با اعلام اينكه اين نمايش پيام محبت و دوستى را به انسان ها توصيه مى كند به خبرنگار سپهر سوره هنر، گفت: «نافرجام» پيام هاى زيادى براى مخاطبان خود دارد. شايد مهمترين پيام اين نمايش محبت و دوستى به يكديگر باشد كه در جامعه امروز كمتر ديده مى شود. براى اين نمايش خوشحال هستم، لذا اعتقاد دارم در بسيارى جشنواره ها ديده خواهد شد. وى در پاسخ به شناخت خود از جشنواره تئاتر مردمى «بچه هاى مسجد»، بيان كرد: من مخاطب تئاتر و سينما هستم. متاسفانه در شهرستان ها مانند تهران از گروه هاى هنرى حمايت نمى كنند و از سوى ديگر تعداد سالن نمايش دهنده تئاتر خيلى كم است. اميدوارم جشنواره هاى ديگر مثل جشنواره تئاتر «بچه هاى مسجد» در قزوين برگزار شود تا علاقه مندان آن با مشكلات كمتر قادر به مشاركت در اين حركت اميد بخش باشند. اما نمايش «شبى كه دلى ...» و «فانوس» هم در مسجد موسى ابن جعفر (ع) شهر قزوين برگزار شد كه در اين ميان تئاتر «فانوس» مورد توجه حضار در مسجد قرار گرفت.