بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

ستاری: رأی هر داور مربوط به خود او است

تاریخ ارسال : 1393/10/21

محمد ستاری داور هشتمین جشنواره سراسری عکس "ما می توانیم" معتقد است بعضی از داوران از شخصیت کاریزماتیک و فن بیان خوبی برخوردار هستند و ممکن است بخواهند نظرات سایر اعضاء داوری را در خصوص اثری با خود همراه کنند که داوران دیگر باید از این امر اجتناب ورزند و متکی بر رأی خود باشند.

 

محمد ستاری داور هشتمین جشنواره سراسری عکس "ما می توانیم" در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی مرکز محافل و جشنواره های حوزه هنری  درباره تناسب موضوعیت آثار با فراخوان جشنواره گفت: برای اینکه جامعه هدف در مسابقات عکاسی، مفهوم ارائه شده در فراخوان را درک کنند بهتر است تعاریف را بسط داده تا هنرمندان نسبت به معانی آن آگاه شوند.

وی ادامه داد: در این دوره کارها از نمود عینی کمتری با موضوع برخوردار بودند و در بقیۀ آثار نیز سنخیت مشهودی با جشنواره دیده نمی شد.

وی در این رابطه عنوان کرد: بیش تر آثار از جنبۀ تکنیک عکاسی و کادر بندی قدرتمند ظاهر شده بودند ولی پرداختن به عکس مناظر، صنعت و... خیلی با موضوع جشنواره ارتباط نداشت.

این استاد دانشگاه متناوب بودن برگزاری جشنواره را در استقبال هنرمندان از آن مؤثر دانست و عنوان کرد: عکاسان ایرانی در دقیقه 90کار می کنند.  با اینکه عکاسان از تاریخ برگزاری جشنواره اطلاع دارند ولی این دلیل نمی شود که برگزار کنندگان جشنواره در ادوار مختلف و مکان های متنوع تبلیغ نکنند.

ستاری رأی هر داور را مربوط به خود او دانست و گفت: داوران باید در داوری ها خیلی محتاطانه عمل کنند. ممکن است بعضی از داوران از شخصیت کاریزماتیک و فن بیان خوبی برخوردار باشند و بخواهند نظرات سایر اعضاء داوری را در خصوص اثری با خود همراه کنند که داوران دیگر باید از این امر اجتناب ورزند و متکی بر رأی خود باشند.

 وی افزود: داوری آثار هنری با فضای بازار فرق می کند که هرکسی بخواهد با چابلوسی و تملق از اثری نظر سایر داوران را خریداری کند.

این داور جشنواره عکس"ما می توانیم" با بیان اینکه برگزار کنندگان یک مسابقه فرهنگی و هنری باید در انتخاب داوران مواردی را رعایت کنند، خاطر نشان کرد: برگزار کنندگان باید داورانی را برای انتخاب آثار برگزینند که متناسب و همسنگ با همدیگر باشند.

وی متذکر شد: داوران باید از نظر سابقه و سطح  هنری توازن داشته باشند تا در انتخاب آثار نیز با تفاوت نگاه مواجه نشویم تا کار داوری نیز راحت تر انجام پذیرد.

وی  چند فاکتور را برای  انتخاب داوران به برگزار کنندگان پیشنهاد داد و گفت: اینکه داوران در جشنواره های مختلف کار انتخاب آثار را بر عهده داشته اند و دیدن عکس های بسیار در بالا بردن تجربه و رزومه یک داور تأثیر گذار است. داوران بادی بر اساس نوع نگاه خود به عکاسی انتخاب شوند مثلاً اگر عکاسی از منظره و طبیعت عکس می گیرد، نباید برای جشنواره ای مستند انتخاب شود.

ستاری در پایان، داوری هشتمین جشنواره عکس "ما می توانیم" را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: دو داوری که در کنار آنها آثار را موردانتخاب قرار دادیم بسیار حوصله کردند به طوریکه روی هر کدام از انتخاب هایمان بحث های زیادی صورت می گرفت و ماحصل آن جشنواره ای است که پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.