بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

دبیر هنری بخش کتیبه و پرچم چهاردهمین سوگواره هنری عاشورایی معرفی شد.

علی حیاتی به عنوان دبیرهنری بخش پرچم و کتیبه چهاردهمین سوگواره هنری عاشورایی معرفی شد. این سوگواره به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی در دو بخش ملی و بین المللی برگراز خواهد شد.

تاریخ ارسال : 1401/6/15

علی حیاتی به عنوان دبیرهنری بخش پرچم وکتیبه چهاردهمین سوگواره هنری عاشورایی معرفی شد. این سوگواره به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی در دو بخش ملی و بین المللی برگراز خواهد شد.

علی حیاتی دانش آموخته کارشناسی ارتباط تصویری (گرافیک) از دانشگاه هنر تهران است. حیاتی مدیر کارگاه طراحی "سه درچهار" و همچنین مدیر هنری مجموعه "موکب آرت" می باشد. دبیری جشنواره های متعدد ملی و بین المللی، برگزاری کارگاه های آموزشی در سطوح بین المللی و ملی بخشی از فعالیت های او در سالهای اخیر بوده.

موضوعات سوگواره در این دوره پیرامون اربعین حسینی و با نگاهی هنرمندانه به وقایع تاریخی و اجتماعی و بازتاب توجه امروزی شیعیان و مسلمانان جهان طراحی شده است.

همچنین فراخوان سوگواره دربخش موضوعات اختصاصی بخش پرچم وکتیبه :

اربعین حسینی  "موکب ها ،زائرها، پرچمها" می باشد.

گفتنی است چهاردهمین سوگواره هنر عاشورایی آبان ماه 1401 در تهران و 31 استان کشور برگزار خواهد شد. فراخوان سوگواره در بخش های مختلف در سامانه مربوط به سامانه www.artfest.ir  قابل دسترس می باشد.