بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دوره دوازدهم

شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1 علیرضا آقایی يزد
2 سیدرضا فاتحی كردستان
3 ملیحه سلیمانی چهارمحال بختياري
4 ریحانه بارانی كهكيلويه و بويراحمد
5 ابوالفضل بی شمار يزد
6 زمان زراعتکار خراسان رضوي
7 داوود پارسا كهكيلويه و بويراحمد
8 مصطفی کولیوندی ايلام
9 محسن عمادی اصفهان
10 مهدي نظم ارا خراسان رضوي
11 هادی کیانی اصفهان
12 افشین سلطانی كرمانشاه
13 محمد بیضائی خراسان رضوي
14 مجید زارعی يزد
15 سلطانعلی دریادل آذربايجان غربي
16 ایمان گلرو خراسان جنوبي
17 سید مهدی کشمیری فر خراسان شمالي
18 شهرام مرندی اصفهان
19 مجتبی خلیلی اصفهان
20 محمد اخروی خراسان رضوي
21 سیدحسین فاطمی نوین همدان
22 صالح نظریان اصفهان
23 سعید بادینی سيستان و بلوچستان
24 مائده طاهری زاده تهران