بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

شب شعر دیدار ماه / محفل شب شعر دیدار ماه

مهلت ارسال آثار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1 سید حمزه طاهری هریکنده ای هرمزگان
2 احمد عبادتی پور كهكيلويه و بويراحمد
3 حمید رضا شجاعی فارس
4 لیلا شعاعی آذربايجان غربي
5 سید حسن صفاری تهران
6 زهرا سپه کار اصفهان
7 وحید شرفی چکان لرستان
8 محمد صادق خمسه تهران
9 حسین خزائی تهران
10 محمدحسن قدوسی نژاد تهران
11 محمود ابراهیم قزوینی تهران
12 سحر دلدار جوپشت تهران
13 علی مانی گلستان
14 میترا مراد طهرانی تهران
15 Akram Shayanpour خراسان رضوي
16 نوشین اله وردی مركزي
17 مریم قندی تهران
18 نگین نورمحمدی تنظیمات عمومی
19 حسین آجورلو تنظیمات عمومی
20 مهدی روزبهانی تهران
21 شهاب مهری تهران
22 مهرداد مهرابی تهران
23 فروزان حسینی همدان