بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم

شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1 امیررضا توحیدی اردبيل
2 فیروزه قاسمیان اصفهان
3 سید محمد کاظمی اصفهان
4 مصطفی یوسفی چوبینی چهارمحال بختياري
5 ناهید حیدری دستجردی تهران
6 رحیمه(بهار) همرنگ تهران
7 سهراب خیری اردبيل
8 نعیمه فاضلی اصفهان
9 ندا خداوردی قراچه داغی تهران
10 بهزاد شیخی اردبيل
11 سید علی حسینی چهارمحال بختياري
12 محسن دادخواه لرستان
13 موحد بیرانوند تهران
14 حمیدرضا یاحسین گو زنجان
15 صونا حيدري هراتمه تهران
16 سیده کوثر غفاری تهران
17 شهریار پورشهریار تهران
18 امیرعباس باقی تهران
19 فاطمه تبریزی زاده اصفهانی اصفهان
20 میثم گل بابایی قم