بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

امین بسیم

امین بسیم

نام و نام خانوادگی :امین بسیم

استان :چهارمحال بختياري

تاریخ عضویت :1392/12/25

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و سوم
2جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
3جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
4جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
5جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
6جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
7جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
8جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و پنجم
9جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
10جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
11جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله