بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

شهریار شفیعی

شهریار شفیعی

نام و نام خانوادگی :شهریار شفیعی

استان :آذربايجان شرقي

تاریخ عضویت :1393/11/28

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
10جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
11جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
12جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
13جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
14جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره