بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محمد رودگر

محمد رودگر

نام و نام خانوادگی :محمد رودگر

استان :قم

تاریخ عضویت :1393/03/19

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
2جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
3جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
4جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
5جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
6جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
7جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
8جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
9جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
10جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین
11جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین
12جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین