بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

هاجر اسماعیلی قهساره

هاجر اسماعیلی قهساره

نام و نام خانوادگی :هاجر اسماعیلی قهساره

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :1399/11/12

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1فراخوان حوزه هنری دیجیتال / دعوت از فعالان فرهنگی و هنری
2فراخوان حوزه هنری دیجیتال / دعوت از فعالان فرهنگی و هنری