بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مهراب اکبری شهپر

مهراب اکبری شهپر

نام و نام خانوادگی :مهراب اکبری شهپر

استان :قم

تاریخ عضویت :1396/09/18

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
2جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
3جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم
6سینما حماسه / دومین دوره
7سینما حماسه / دومین دوره
8سینما حماسه / دومین دوره
9سینما حماسه / دومین دوره
10سینما حماسه / دومین دوره
11سینما حماسه / دومین دوره
12داستان حماسی / سومین
13داستان حماسی / سومین
14داستان حماسی / سومین
15داستان حماسی / سومین
16داستان حماسی / سومین
17داستان حماسی / سومین
18رویداد فیلمنامه نویسی تاک / اولین
19رویداد فیلمنامه نویسی تاک / اولین