بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

نفیسه قنبری فر

نفیسه قنبری فر

نام و نام خانوادگی :نفیسه قنبری فر

استان :خراسان رضوي

تاریخ عضویت :1393/01/17

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
3داستان حماسی / سومین
4داستان حماسی / سومین
5داستان حماسی / سومین