بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

احمد استاد حسن معمار

احمد استاد حسن معمار

نام و نام خانوادگی :احمد استاد حسن معمار

استان :تهران

تاریخ عضویت :1392/10/04

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
2جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
3جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
4جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
5جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
6جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
7جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
8جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
9جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
10جشنواره طنز سوره / دوره هشتم