بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محمد امین ناظری

محمد امین ناظری

نام و نام خانوادگی :محمد امین ناظری

استان :قزوين

تاریخ عضویت :1397/07/10

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
7جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
8جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
9جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
10جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
11جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره