بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

حجت صفری

حجت صفری

نام و نام خانوادگی :حجت صفری

استان :تهران

تاریخ عضویت :1397/12/02

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
2جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
3جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
4جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
5جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم