بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

امین کیانی

امین کیانی

نام و نام خانوادگی :امین کیانی

استان :لرستان

تاریخ عضویت :1394/08/24

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
2جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
3جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
4جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
5جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
6جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
7جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
8مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
9مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره