بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

لیلا نیرومند

لیلا نیرومند

نام و نام خانوادگی :لیلا نیرومند

استان :تهران

تاریخ عضویت :1394/03/28

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
9سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
10سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
11سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
12سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین