بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

خداداد آدینه

خداداد آدینه

نام و نام خانوادگی :خداداد آدینه

استان :تهران

تاریخ عضویت :1394/06/25

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
3جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
4جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
5جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
6جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
7سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
8سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین