بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

شاهین فرزانه

شاهین فرزانه

نام و نام خانوادگی :شاهین فرزانه

استان :اردبيل

تاریخ عضویت :1397/07/30

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
2جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
3جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
4جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
9سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
10سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
11سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
12سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم
14فراخوان حوزه هنری دیجیتال / دعوت از فعالان فرهنگی و هنری
15فراخوان حوزه هنری دیجیتال / دعوت از فعالان فرهنگی و هنری
16فراخوان حوزه هنری دیجیتال / دعوت از فعالان فرهنگی و هنری
17سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
18سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
19سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
20سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
21سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
22سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
23سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
24سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
25سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
26سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
27سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
28سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
29جشنواره شعر و داستان انقلاب / سیزدهمین
30جشنواره شعر و داستان انقلاب / سیزدهمین
31جشنواره شعر و داستان انقلاب / سیزدهمین