بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

وحید یعقوبلو

وحید یعقوبلو

نام و نام خانوادگی :وحید یعقوبلو

استان :قم

تاریخ عضویت :1394/05/23

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
6سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
7سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
8سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
9سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
10سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین