بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

حسین صیامی

حسین صیامی

نام و نام خانوادگی :حسین صیامی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1393/01/16

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
2جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
3جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
4جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
11جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
12جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
13جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
14جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
15جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره