بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

امیر خادم شریف

امیر خادم شریف

نام و نام خانوادگی :امیر خادم شریف

استان :گيلان

تاریخ عضویت :1393/08/05

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
9سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
10سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
11سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
12جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
13جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
14جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
15سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
16سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین