بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مسعود شیخ حسینی

مسعود شیخ حسینی

نام و نام خانوادگی :مسعود شیخ حسینی

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :1395/08/10

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره طنز سوره / دوره نهم
2جشنواره طنز سوره / دوره نهم
3جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
5داستان حماسی / سومین