بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

امین اطمینان

امین اطمینان

نام و نام خانوادگی :امین اطمینان

استان :خراسان رضوي

تاریخ عضویت :1394/08/04

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
3جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
4جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
5جشنواره طنز سوره / دوره نهم
6جشنواره طنز سوره / دوره نهم
7جشنواره طنز سوره / دوره نهم
8جشنواره طنز سوره / دوره نهم
9جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
10جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
11جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
12داستان حماسی / سومین