بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مینا بیاتی

مینا بیاتی

نام و نام خانوادگی :مینا بیاتی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1396/06/20

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
4فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
5فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
6فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
7فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
8فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
9سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
10سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
11سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
12سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین