بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

بهمن زنگنه

بهمن زنگنه

نام و نام خانوادگی :بهمن زنگنه

استان :همدان

تاریخ عضویت :1392/04/12

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
2جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
3جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
4جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
5جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
6مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
7جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین