بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

ابراهیم قبله آرباطان

ابراهیم قبله آرباطان

نام و نام خانوادگی :ابراهیم قبله آرباطان

استان :آذربايجان شرقي

تاریخ عضویت :1391/03/25

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
2کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
3کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
4کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
5کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
6کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
7کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
8جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
9جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
10جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
11جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
12جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
13جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
14جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
15جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
16جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
17جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
18جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم