بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سید کمال بخشایش

سید کمال بخشایش

نام و نام خانوادگی :سید کمال بخشایش

استان :چهارمحال بختياري

تاریخ عضویت :1395/06/07

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
4جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
5جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
6جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
7محافل / کارگاه هنرهای تجسمی
8جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
9سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
10سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
11سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
12سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
13سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
14سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
15سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین