بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مجتبی خرسندی

مجتبی خرسندی

نام و نام خانوادگی :مجتبی خرسندی

استان :قم

تاریخ عضویت :1392/02/01

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
13جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم
14جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم
15جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم
16جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم
17جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم
18ترانه و تصنیف / نخستین دوره
19ترانه و تصنیف / نخستین دوره
20مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
21شب شعر دیدار ماه / محفل شب شعر دیدار ماه
22شب شعر دیدار ماه / محفل شب شعر دیدار ماه
23داستان حماسی / سومین