بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سعید کیهانی

سعید کیهانی

نام و نام خانوادگی :سعید کیهانی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1394/03/19

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
9جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
10جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
11سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
12سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین