بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سیدمیثم رمضانی

سیدمیثم رمضانی

نام و نام خانوادگی :سیدمیثم رمضانی

استان :قم

تاریخ عضویت :1392/08/13

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
2جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
3جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
4جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
5جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
6جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
7جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
8جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم