بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

فرزانه شفیعی

فرزانه شفیعی

نام و نام خانوادگی :فرزانه شفیعی

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :1396/03/16

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
7جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
8جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
9جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
10جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
11جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
12جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم