بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

داوود کهن ترابی

داوود کهن ترابی

نام و نام خانوادگی :داوود کهن ترابی

استان :البرز

تاریخ عضویت :1392/11/08

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
2جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
3جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
4جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
5جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
6جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
7جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
8جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
9جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
10جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
11سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
12سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
13سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
14سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
15سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
16سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم