بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

الهام مزارعی

الهام مزارعی

نام و نام خانوادگی :الهام مزارعی

استان :فارس

تاریخ عضویت :1392/11/17

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
2جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
3جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
4داستان حماسی / سومین