بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سید مصطفی حسینی

سید مصطفی حسینی

نام و نام خانوادگی :سید مصطفی حسینی

استان :خراسان رضوي

تاریخ عضویت :1393/08/23

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش / دوره نهم
2جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش / دوره نهم
3داستان حماسی / سومین