بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مهدی مصطفوی

مهدی مصطفوی

نام و نام خانوادگی :مهدی مصطفوی

استان :فارس

تاریخ عضویت :1395/12/17

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
9سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
10سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
11سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
12سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
13سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
14سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین