بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

علی رضا حمامی

علی رضا حمامی

نام و نام خانوادگی :علی رضا حمامی

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :1393/08/10

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
4سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین