بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

لیلا بدرعظیمی

لیلا بدرعظیمی

نام و نام خانوادگی :لیلا بدرعظیمی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1393/08/15

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
9سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
10سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
11سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
12سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
13سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
14سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
15سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
16سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
17سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
18سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
19سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
20سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
21سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
22سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
23سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
24سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
25سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
26سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین