بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

حمید رضا ابوالقاضی

حمید رضا ابوالقاضی

نام و نام خانوادگی :حمید رضا ابوالقاضی

استان :همدان

تاریخ عضویت :1393/07/21

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم