بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

حسین جهان گیری

حسین جهان گیری

نام و نام خانوادگی :حسین جهان گیری

استان :مركزي

تاریخ عضویت :1393/02/14

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
2جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دوره چهاردهم