بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

یاسر خالقی

یاسر خالقی

نام و نام خانوادگی :یاسر خالقی

استان :كهكيلويه و بويراحمد

تاریخ عضویت :1400/10/13

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
2جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
3جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
4جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
5جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
6جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
7جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
8جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
9جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
10جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
11جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
12جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین