بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مهدی یوسفی

مهدی یوسفی

نام و نام خانوادگی :مهدی یوسفی

استان :كرمانشاه

تاریخ عضویت :1395/11/25

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و پنجم
2جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دوره چهاردهم