بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

رضا وحيد

رضا وحيد

نام و نام خانوادگی :رضا وحيد

استان :خراسان رضوي

تاریخ عضویت :1392/03/26

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
4جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
5جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
6جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
7داستان حماسی / سومین