بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

رضا حجتی

رضا حجتی

نام و نام خانوادگی :رضا حجتی

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :1397/11/28

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
2جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم
4جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم