بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مجید میرزایی

مجید میرزایی

نام و نام خانوادگی :مجید میرزایی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1401/01/26

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سینما حماسه / دومین دوره
2سینما حماسه / دومین دوره
3سینما حماسه / دومین دوره
4داستان حماسی / سومین
5جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین
6جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین