بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مرتضی فرجی

مرتضی فرجی

نام و نام خانوادگی :مرتضی فرجی

استان :همدان

تاریخ عضویت :1395/07/18

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
2جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
3جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
4جشنواره طنز سوره / دوره نهم
5جشنواره طنز سوره / دوره نهم
6جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
7جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
8جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
9جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره
10جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم
11داستان حماسی / سومین