بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سید جواد شریفی

سید جواد شریفی

نام و نام خانوادگی :سید جواد شریفی

استان :فارس

تاریخ عضویت :1395/08/03

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
2جشنواره طنز سوره / دوره نهم
3جشنواره طنز سوره / دوره نهم
4جشنواره طنز سوره / دوره نهم
5جشنواره طنز سوره / دوره نهم
6جشنواره طنز سوره / دوره نهم
7جشنواره طنز سوره / دوره نهم