بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مهدی ابراهیمی لامع

مهدی ابراهیمی لامع

نام و نام خانوادگی :مهدی ابراهیمی لامع

استان :تهران

تاریخ عضویت :1391/03/27

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
2جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
3جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
4جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
5جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
6جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
7جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
8جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
9داستان حماسی / سومین
10داستان حماسی / سومین