بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

فاطمه الیاسی

فاطمه الیاسی

نام و نام خانوادگی :فاطمه الیاسی

استان :همدان

تاریخ عضویت :1397/11/20

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
2جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
3جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
4جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
5داستان حماسی / سومین