بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محسن مجیدی

محسن مجیدی

نام و نام خانوادگی :محسن مجیدی

استان :كرمان

تاریخ عضویت :1393/10/01

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش / دوره نهم
2جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش / دوره نهم
3جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش / دوره نهم
4جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش / دوره نهم
5جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش / دوره نهم
6جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش / دوره نهم
7جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش / دوره نهم
8جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش / دوره نهم
9جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش / دوره نهم
10جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله